Garantie en retouren volvo onderdelen

U heeft als consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder dat daarvoor een reden nodig is, de mogelijkheid om van uw aankoop af te zien. Indien u als zakelijke klant heeft besteld (handelend in de uitoefening van uw beroep of bedrijf), heeft u hier geen recht op, tenzij daar aparte afspraken over zijn gemaakt.


De termijn van 14 dagen eindigt op verschillende momenten, afhankelijk van de bestelling:

  • De termijn van 14 dagen eindigt na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product heeft ontvangen;
  • Als u in één bestelling meerdere producten met verschillende levertijden heeft besteld, eindigt de termijn van 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen;
  • Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen, verstrijkt de termijn van 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product uit de reeks leveringen heeft ontvangen.
U kunt van uw aankoop afzien door het modelformulier voor herroeping (al dan niet digitaal) aan ons te zenden of op andere ondubbelzinnige wijze aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop af ziet. Wij bevestigen in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na de melding moet u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen opnieuw 14 dagen de producten ook terugsturen.

Indien u niet eerst gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een retour aan te melden, dan kunt u ook binnen de genoemde termijn van 14 dagen de producten direct terugsturen. Wij vragen wel of u dan het ingevulde modelformulier bij de producten kunt voegen, of op een andere manier duidelijk kunt maken dat het om een retour gaat.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Scandcar B.V.
Heizenschedijk 6
5066PL Moergestel

Vergeet niet om een kopie van de factuur bij te voegen, en vermeld duidelijk uw IBAN bankrekening nummer.

Revisie/ruil delen en retourartikelen dienen schoon en in voldoende gefrankeerde envelop of pakket geretourneerd te worden.

Garantie op de volvo onderdelen door productiefouten bedraagt 1 jaar. Artikelen kunnen worden geruild, met uitzondering van gemonteerde electrische delen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren en dit te doen in een geschikte verzendverpakking. Gedurende de genoemde termijn van 14 dagen kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat bijvoorbeeld ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Als het niet nodig is om het uit te pakken, hoeft u de verpakking niet te openen. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen/te beoordelen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. Het betreffen dan kosten gelijk aan de waardevermindering van het product.

Terugbetaling

Als u van de overeenkomst af ziet, ontvangt u alle betalingen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven van de overeenkomst af te zien terug. Exclusief de verzendkosten. De verzendkosten worden alleen terugbetaald indien Scandcar per abuis een defect of ander artikel geleverd heeft dan het bestelde. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. Als u voor de heenzending voor een duurdere verzendmethode heeft gekozen, dan onze standaard verzendmethode, dan krijgt u enkel het bedrag van de standaard verzendmethode terug. Wij mogen wachten met terugbetalen, totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat de producten geretourneerd zijn.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Uitzonderingen

Niet alle producten kunnen geretourneerd worden, hieronder vindt u een lijst van producten die niet of enkel onder speciale voorwaarden geretourneerd kunnen worden.

  • Producten die naar uw specificatie(s) gemaakt (maatwerk) zijn, kunnen niet geretourneerd worden;
  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, kunnen niet geretourneerd worden;
  • Voor producten die na opening/verwijdering van de verzegeling vanwege hygiënische/ gezondheid redenen niet geretourneerd kunnen worden. Deze producten kunnen enkel verzegeld geretourneerd worden;
  • CD's, DVD's, Blu-Ray discs of software etc. waarvan de verzegeling verbroken is, kunnen niet geretourneerd worden;
  • Losse kranten, tijdschriften of magazines kunnen niet geretourneerd worden.

You're seeing products compatible with : Volvo

Copyright © 2013-present scandcar volvo onderdelen , Inc. All rights reserved.